'Oldambt is de naam van een landstreek in het oosten van de provincie Groningen. Vroeger was het een oppermachtig Friesch landschap, in een aantal rechtstoelen verdeeld. Aan het hoofd hiervan stonden hoofdelingen, waarvan 2 weldra het oppergezag verkregen. Later werden deze verdreven. De stad Groningen kreeg aldaar invloed en stelde te Termunten een kastelein over het zogenaamde Klei-Oldambt en te Winschoten een drost over het Wold-Oldambt aan. Het laatste bevatte 18, het eerste 4 kerspelen. Tezamen omvatten zij de tegenwoordige gemeenten Beerta, Finsterwolde, de Meeden, Midwolda, Muntendam, Nieuw-Pekela, Nieuwolda, Noordbroek, Scheemda, Termunten, Veendam, Wildervank, Winschoten en Zuidbroek.'

Uit Winkler Prins 'Geillustreerde Encyclopaedie, vierde herziene en bijgewerkte druk.


groningen

Gemeentelijke indeling van de Provincie Groningen in 1965